Privatlivspolitik


1. Omfang

1.1 Denne privatlivspolitik (herefter "Privatlivspolitikken") omfatter alle ydelser fra:


WelcomeBob Group A/S

CVR-nr. 38600125

Kronprinsessegade 8

1112 København K

("WelcomeBob", "vi", "vores", "os", osv.) til Kunderne.

1.2 Denne Privatlivspolitik beskriver de typer af Personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler sådanne Personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik.

1.3 Privatlivspolitikken beskriver vores behandling af Personoplysninger som Dataansvarlig for Personoplysninger. Vores behandling af Personoplysninger på vegne af Kunderne, som Databehandler, reguleres af Databehandlingsaftalen. Se også punkt 4 i denne Privatlivspolitik.

2. Definitioner

2.1 Termer og udtryk med store begyndelsesbogstaver, der anvendes i denne Privatlivspolitik, skal have de betydninger, der er fastsat i dette punkt 2.2.

2.2 "Kunde", "du", "din" osv. skal betyde en kunde af ydelser, der leveres af WelcomeBob.

2.3 "Dataansvarlig" og "Databehandler" skal betyde henholdsvis "ansvarlig" og "behandler", som defineret i GDPR.

3. Databehandling

3.1 . "Databehandlingsaftalen" skal betyde Databehandlingsaftalen indgået mellem Kunden og WelcomeBob i forbindelse med Kundens brug af eller abonnement på Ydelserne.

3.2 "GDPR" skal betyde Den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I Danmark suppleres GDPR af Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018, som ændret fra tid til anden) ("Databeskyttelsesloven").

3.3 "Personoplysninger" skal betyde enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved reference til en identifikator såsom navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende fysiske person. Kategorierne af Personoplysninger, behandlet af WelcomeBob, er specificeret i punkt 5.


3.4 "Ydelser" skal betyde alle ydelser, der ydes af WelcomeBob til Kunderne i forbindelse med WelcomeBobs adgangskontrolsystem, herunder det faktisk købte adgangskontrolprodukt, tilsvarende systemer og software, WelcomeBobs app eller andre softwareprogrammer udviklet af WelcomeBob, support- og helpdesk-ydelser osv.

4. Databehandling på vegne af Kunderne

4.1 Med hensyn til alle Personoplysninger, der indtastes, overføres eller lagres på vegne af Kunderne i WelcomeBobs eller tredjepartsleverandørers databaser i forbindelse med WelcomeBobs levering af Ydelserne, er Kunden Databehandleren, og WelcomeBob er Databehandleren.

4.2 WelcomeBobs behandling af Personoplysninger på vegne af Kunden i forhold til Ydelserne reguleres af Databehandlingsaftalen, som Parterne indgår ved Kundens abonnement på Ydelserne.

5. Applikationsegenskaber:
5.1 Reklamefri applikation: Vores applikation indeholder ikke reklamer og er designet til at levere en reklamefri brugeroplevelse.
5.2 Egnethed til alle aldre: Vi bekræfter, at vores applikation er egnet til brugere i alle aldre. Vi har taget hensyn til forskellige aldersgruppers behov og har implementeret passende foranstaltninger for at sikre, at indholdet er passende og sikkert for alle brugere, uanset alder.
5.3 Brug af SMS-tilladelser: Vores Android-applikation kræver tilladelse til at modtage SMS-beskeder (android.permission.RECEIVE_SMS) for automatisk at indsætte en SMS engangskode, så du kan få adgang til en iLOQ-nøgle i appen. Appen indsamler kun SMS, hvis afsenderens nummer stemmer overens med iLOQ. SMS-beskeder bliver kun gemt lokalt. Denne tilladelse er ikke påkrævet, men forbedrer brugeroplevelsen.


6. Kategorier af Personoplysninger

6.1 Personoplysninger inkluderer oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som enkeltperson. Hvis du tilmelder dig en brug, beder vi dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder:

- Kontaktinformation såsom navn, telefonnummer, e-mail og postadresse;

- Kontoinformation såsom online adgangskode og andre log-ind-detaljer, der bruges til at få adgang til WelcomeBobs Ydelser;

- Hvis du abonnerer på vores Ydelser, vil vi bede dig om en adresse og et virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nr.);

- Produktopsætningsoplysninger såsom navnet og beskrivelsen af dit WelcomeBob-produkt og den placering, hvor du installerer dit WelcomeBob-produkt, og justeringer, du foretager på produktopsætningen;

- Produktbrugsoplysninger så

som oplåsning af dør og deling af nøgler for at identificere brugere i tilfælde af misbrug;

- Sociale mediehåndtag, indhold og andre data, der er postet på vores officielle sociale mediesider;

- Oplysninger, vi får fra tredjeparts sociale medietjenester (f.eks. Facebook, Google) eller betalingstjenester, hvis du vælger at linke til, oprette eller logge ind på din WelcomeBob-konto gennem disse tjenester;

- Oplysninger, du indsender i forbindelse med en karrieremulighed hos WelcomeBob, såsom kontaktoplysninger, oplysninger i din ansøgning og detaljer om din nuværende beskæftigelse; og

- Andre personlige oplysninger indeholdt i indhold, du indsender til os, f.eks. gennem vores "Kontakt os"-funktion eller kundesupportværktøjer på vores websteder eller mobilapps.

6.2 Når du bruger vores hjemmeside, www.WelcomeBob.com, indsamler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside gennem såkaldte "cookies". Se punkt 11 i denne Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

6. Vores Formål med Behandling af Personoplysninger

6.1 Vores Ydelser er designet til at tillade dig at se, høre og tale med enhver gennem din WelcomeBob-enhed eller mobil enhed og samarbejde med andre i dit lokalsamfund. For at give dig Ydelserne behandler og lagrer vi logfiler (og relaterede oplysninger), der fanges, når du bruger vores Ydelser, såsom live video- eller lydstrømme, billeder, kommentarer og data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser for at udføre deres funktioner. Vi optager ikke video- eller lydstrømme. Logfiler er krypteret og opbevares sikkert i en separat database. Se også punkt 10 om "Sikkerhedsforanstaltninger".


7.2 Privatliv, databeskyttelse og lovgivning om videoovervågning i din jurisdiktion kan finde anvendelse på din brug af vores produkter og tjenester og behandlingen af personoplysninger i forbindelse hermed. Du er ansvarlig for at sikre, at du overholder gældende lov, når du bruger vores produkter eller tjenester, og behandler personoplysninger om enkeltpersoner i denne sammenhæng. For eksempel kan det være nødvendigt at vise en meddelelse, der informerer besøgende i dit hjem om, at du bruger vores produkter eller tjenester. At optage, registrere eller dele video- eller lydindhold, der involverer andre personer, eller optage andre personers ansigtstrækningsoplysninger, kan påvirke deres privatlivs- og databeskyttelsesrettigheder.


7.3 Vi behandler de Personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

- Etablere og administrere din WelcomeBob-konto og -profil;

- Behandle og opfylde krav og ordrer i forbindelse med vores produkter og tjenester og holde dig informeret om statussen for din ordre;

- Personalisere din oplevelse med vores produkter og tjenester;

- Tillade dig at streame indhold gennem vores tjenester;

- Identificere og godkende dig, så du kan få adgang til visse indhold eller bruge visse af vores tjenester;

- App-brug til at oprette log for adgang og deling af brugere;

- Kommunikere med dig og yde kundesupport;

- Tillade dig at interagere med visse tredjepartsprodukter eller -tjenester (for eksempel for at muliggøre, at du kan linke til eller se indhold fra tredjepartssider inden for vores tjenester eller oprette forbindelse til tredjepartsprodukter og -tjenester gennem WelcomeBob-tjenesten);

- Levere funktionalitet, analysere ydeevne, fejlfinde, rette fejl og forbedre brugervenligheden og effektiviteten af vores produkter og tjenester;

- Evaluere, udvikle og forbedre vores forretning (herunder analysere og forbedre vores produkter og tjenester; udføre forskning og udvikle nye produkter og tjenester; administrere og evaluere effektiviteten af vores kommunikation; udføre regnskabsmæssig, revisionsmæssig, faktureringsmæssig afstemning og inddrivelse).


8 Overførsel af Personoplysninger

8.1 WelcomeBob er beliggende i Danmark, og Personoplysninger behandles primært i Danmark eller andre medlemsstater inden for EU/EØS. Vi lagrer Personoplysninger på servere i Europa-Vest dataregionen (i øjeblikket beliggende i Belgien).

8.2 Imidlertid kan vi fra tid til anden anvende tredjepartsleverandører beliggende uden for EU/EØS eller i USA til at lette, servicere eller analysere brugen af vores hjemmeside eller Ydelser eller til datahosting og -lagring. Disse tredjepartsleverandører og vil kun have adgang til dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre de aftalte opgaver. Vi sikrer, at tredjeparter med adgang til Personoplysninger er forpligtet til ikke at videregive eller bruge Personoplysninger til andre formål end til at udføre de aftalte opgaver.

8.3 Før overførsel af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation uden for EU/EØS, vil vi vurdere, om sådan overførsel af Personoplysninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Personoplysningerne. Vi sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med reglerne om overførsel af personoplysninger til tredjelande

eller internationale organisationer i GDPR og den danske databeskyttelseslov, herunder, hvor det er nødvendigt, at indgå databehandlingsaftaler med vores databehandlere (se punkt 8) på basis af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data mellem EU og ikke-EU-lande eller i henhold til EU-US Privacy Shield Framework.

7.4 Tjenester fra tredjeparter

7.4.1 Gennem vores WelcomeBob-tjeneste kan du vælge at forbinde til visse tredjepartstjenester, der tilbydes af vores forretningspartnere. For at aktivere en forbindelse og tillade, at WelcomeBob-produkter og -tjenester interagerer med en tilgængelig tredjepartstjeneste, kræver hver WelcomeBob-forbindelse udveksling af visse oplysninger mellem WelcomeBob og vores forretningspartner, der leverer tredjepartstjenesten. For eksempel for at give dig mulighed for at integrere WelcomeBob's produkter og tjenester med dem fra vores forretningspartnere, kan vi dele visse kontooplysninger med disse forretningspartnere, såsom din kontoid og e-mail-adresse. Derudover kan vi dele visse data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser, der er nødvendige for at udføre deres funktioner. I hvert tilfælde vil vi kun indgå i en given tredjepartstjeneste, hvis du vælger at aktivere en sådan forbindelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde en forbindelse til en tredjepartstjeneste ved at kontakte WelcomeBob på service@welcomebob.com eller, afhængigt af den specifikke tredjepartstjeneste, få adgang til dine indstillinger under din konto hos den tjeneste. Vores forretningspartnernes fortrolighedserklæringer gælder for eventuelle informationspraksisser fra disse partnere og for de oplysninger, der deles med dem.

9. Vores Brug af Databehandlere

9.1 Hvis tredjepartsleverandører fungerer som databehandlere og behandler Personoplysninger på vores vegne, sørger vi for at indgå databehandlingsaftaler med databehandlerne, før databehandlerne udfører nogen behandling af Personoplysninger på vores vegne.

10. Opbevaring af dine Personoplysninger og Sletning

10.1 I overensstemmelse med de generelle principper for opbevaringsbegrænsning fastsat i GDPR, vil vi kun opbevare dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Opbevaringsperioden (eller opbevaringen) afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en bestemt tidsramme for sletning af Personoplysninger i hvert enkelt tilfælde i denne Privatlivspolitik. Imidlertid har vi beskrevet vores generelle opbevaringsregler i punkt 9.2 nedenfor.


10.2 Generelt opbevarer vi "nøgleholder" logfiler og relaterede Personoplysninger, så længe nøgleholderen i spørgsmålet har en aktiv brugerkonto hos WelcomeBob og op til 6 måneder efter effektiv ophør heraf. Daglige logfiler og relaterede Personoplysninger opbevares i 3 måneder fra effektiv ophør af Kundens brug af vores Ydelser. Imidlertid skal Personoplysninger relateret til betalinger opbevares i fem (5) år + det nuværende kalenderår efter afslutningen af regnskabsåret i henhold til danske regler om bogføring. Personoplysninger kan opbevares i længere tid, hvis Personoplysningerne er nødvendige for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

11.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger bliver slettet, videregivet, tabt, beskadiget, misbrugt eller på anden måde krænket ulovligt.

11.2 Alle data overført mellem porttelefonen og brugere er krypteret. Brugerprofiloplysninger gemmes i en separat database fra andre oplysninger. Brugeradgangskoder er krypteret og kan ikke fås adgang til af WelcomeBob. For at få adgang til din konto skal du bruge dit personlige brugernavn og adgangskode og skal gennemgå vores autentificeringsproces.

11.3 Vi hoster alle data på opdaterede servere, der er beskyttet mod uautoriseret adgang af en firewall. Vi tager en sikkerhedskopi af Personoplysninger på vores servere hver 24. time.

11.4 Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter Personoplysninger mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller kendskab til dem. Vi sikrer, at indsamlede Personoplysninger behandles med omhu og beskyttes i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af Personoplysninger for at forhindre uautoriseret adgang og overholde gældende love.

11.5 Sikkerheden af dine data er meget vigtig for os, men husk, at ingen online transmissioner eller metoder til elektronisk opbevaring er 100 % sikre. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt validerede midler til at beskytte dine Personoplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.


11.6 Vi vurderer løbende risiciene ved behandlingen af Personoplysninger og gennemfører alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opretholde et passende sikkerhedsniveau for Personoplysningerne, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse ved at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

12. Cookies og Sporingsteknologi

12.1 Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer, mobiltelefon eller anden enhed, når du besøger et websted. Cookies bruges til at sikre, at webstedet fungerer korrekt, samt til at give oplysninger til webstedsejeren.

12.2 Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vores websted og Ydelser. Ved at bruge vores websted og Ydelser accepterer du, at vi kan placere disse typer cookies på din computer:

- Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. De giver grundlæggende funktioner, som navigation og adgang til sikre områder af webstedet.

- Præferencer cookies: Disse cookies gør det muligt for webstedet at huske oplysninger, der ændrer den måde, webstedet opfører sig eller ser ud på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

- Statistik cookies: Disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores websted ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

- Marketing cookies: Disse cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websteder. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

12.3 For yderligere oplysninger om cookies og hvordan du administrerer dem, bedes du se vores cookiepolitik.

13. Dine Rettigheder

13.1 GDPR giver dig visse rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Du har ret til at anmode om adgang til dine Personoplysninger og til at korrigere, opdatere, slette eller begrænse behandlingen af dine Personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger og til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

13.2 Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder under GDPR, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor. Vi vil reagere på din anmodning uden ugrundet ophold og i overensstemmelse med gældende lov.

14. Kontakt os

14.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik, dine Personoplysninger eller vores behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os:

Support

WelcomeBob Group A/S

Kronprinsessegade 8

1306 København K

service@welcomebob.com

15. Ændringer til denne Privatlivspolitik

15.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer i denne Privatlivspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på vores websted.

15.2 Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne Privatlivspolitik, vil vi give dig besked enten ved at sende dig en e-mail til den e-mail-adresse, du har angivet os, eller ved at placere en fremtrædende meddelelse på vores websted. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik regelmæssigt for at holde dig informeret om, hvordan vi beskytter dine Personoplysninger.


Sidst opdateret: 20. juni 2024

Privatlivspolitik


1. Omfang

1.1 Denne privatlivspolitik (herefter "Privatlivspolitikken") omfatter alle ydelser fra:


WelcomeBob Group A/S

CVR-nr. 38600125

Kronprinsessegade 8

1112 København K

("WelcomeBob", "vi", "vores", "os", osv.) til Kunderne.

1.2 Denne Privatlivspolitik beskriver de typer af Personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler sådanne Personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik.

1.3 Privatlivspolitikken beskriver vores behandling af Personoplysninger som Dataansvarlig for Personoplysninger. Vores behandling af Personoplysninger på vegne af Kunderne, som Databehandler, reguleres af Databehandlingsaftalen. Se også punkt 4 i denne Privatlivspolitik.

2. Definitioner

2.1 Termer og udtryk med store begyndelsesbogstaver, der anvendes i denne Privatlivspolitik, skal have de betydninger, der er fastsat i dette punkt 2.2.

2.2 "Kunde", "du", "din" osv. skal betyde en kunde af ydelser, der leveres af WelcomeBob.

2.3 "Dataansvarlig" og "Databehandler" skal betyde henholdsvis "ansvarlig" og "behandler", som defineret i GDPR.

3. Databehandling

3.1 . "Databehandlingsaftalen" skal betyde Databehandlingsaftalen indgået mellem Kunden og WelcomeBob i forbindelse med Kundens brug af eller abonnement på Ydelserne.

3.2 "GDPR" skal betyde Den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I Danmark suppleres GDPR af Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018, som ændret fra tid til anden) ("Databeskyttelsesloven").

3.3 "Personoplysninger" skal betyde enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved reference til en identifikator såsom navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende fysiske person. Kategorierne af Personoplysninger, behandlet af WelcomeBob, er specificeret i punkt 5.


3.4 "Ydelser" skal betyde alle ydelser, der ydes af WelcomeBob til Kunderne i forbindelse med WelcomeBobs adgangskontrolsystem, herunder det faktisk købte adgangskontrolprodukt, tilsvarende systemer og software, WelcomeBobs app eller andre softwareprogrammer udviklet af WelcomeBob, support- og helpdesk-ydelser osv.

4. Databehandling på vegne af Kunderne

4.1 Med hensyn til alle Personoplysninger, der indtastes, overføres eller lagres på vegne af Kunderne i WelcomeBobs eller tredjepartsleverandørers databaser i forbindelse med WelcomeBobs levering af Ydelserne, er Kunden Databehandleren, og WelcomeBob er Databehandleren.

4.2 WelcomeBobs behandling af Personoplysninger på vegne af Kunden i forhold til Ydelserne reguleres af Databehandlingsaftalen, som Parterne indgår ved Kundens abonnement på Ydelserne.

5. Applikationsegenskaber:
5.1 Reklamefri applikation: Vores applikation indeholder ikke reklamer og er designet til at levere en reklamefri brugeroplevelse.
5.2 Egnethed til alle aldre: Vi bekræfter, at vores applikation er egnet til brugere i alle aldre. Vi har taget hensyn til forskellige aldersgruppers behov og har implementeret passende foranstaltninger for at sikre, at indholdet er passende og sikkert for alle brugere, uanset alder.
5.3 Brug af SMS-tilladelser: Vores Android-applikation kræver tilladelse til at modtage SMS-beskeder (android.permission.RECEIVE_SMS) for automatisk at indsætte en SMS engangskode, så du kan få adgang til en iLOQ-nøgle i appen. Appen indsamler kun SMS, hvis afsenderens nummer stemmer overens med iLOQ. SMS-beskeder bliver kun gemt lokalt. Denne tilladelse er ikke påkrævet, men forbedrer brugeroplevelsen.


6. Kategorier af Personoplysninger

6.1 Personoplysninger inkluderer oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som enkeltperson. Hvis du tilmelder dig en brug, beder vi dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder:

- Kontaktinformation såsom navn, telefonnummer, e-mail og postadresse;

- Kontoinformation såsom online adgangskode og andre log-ind-detaljer, der bruges til at få adgang til WelcomeBobs Ydelser;

- Hvis du abonnerer på vores Ydelser, vil vi bede dig om en adresse og et virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nr.);

- Produktopsætningsoplysninger såsom navnet og beskrivelsen af dit WelcomeBob-produkt og den placering, hvor du installerer dit WelcomeBob-produkt, og justeringer, du foretager på produktopsætningen;

- Produktbrugsoplysninger så

som oplåsning af dør og deling af nøgler for at identificere brugere i tilfælde af misbrug;

- Sociale mediehåndtag, indhold og andre data, der er postet på vores officielle sociale mediesider;

- Oplysninger, vi får fra tredjeparts sociale medietjenester (f.eks. Facebook, Google) eller betalingstjenester, hvis du vælger at linke til, oprette eller logge ind på din WelcomeBob-konto gennem disse tjenester;

- Oplysninger, du indsender i forbindelse med en karrieremulighed hos WelcomeBob, såsom kontaktoplysninger, oplysninger i din ansøgning og detaljer om din nuværende beskæftigelse; og

- Andre personlige oplysninger indeholdt i indhold, du indsender til os, f.eks. gennem vores "Kontakt os"-funktion eller kundesupportværktøjer på vores websteder eller mobilapps.

6.2 Når du bruger vores hjemmeside, www.WelcomeBob.com, indsamler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside gennem såkaldte "cookies". Se punkt 11 i denne Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

6. Vores Formål med Behandling af Personoplysninger

6.1 Vores Ydelser er designet til at tillade dig at se, høre og tale med enhver gennem din WelcomeBob-enhed eller mobil enhed og samarbejde med andre i dit lokalsamfund. For at give dig Ydelserne behandler og lagrer vi logfiler (og relaterede oplysninger), der fanges, når du bruger vores Ydelser, såsom live video- eller lydstrømme, billeder, kommentarer og data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser for at udføre deres funktioner. Vi optager ikke video- eller lydstrømme. Logfiler er krypteret og opbevares sikkert i en separat database. Se også punkt 10 om "Sikkerhedsforanstaltninger".


7.2 Privatliv, databeskyttelse og lovgivning om videoovervågning i din jurisdiktion kan finde anvendelse på din brug af vores produkter og tjenester og behandlingen af personoplysninger i forbindelse hermed. Du er ansvarlig for at sikre, at du overholder gældende lov, når du bruger vores produkter eller tjenester, og behandler personoplysninger om enkeltpersoner i denne sammenhæng. For eksempel kan det være nødvendigt at vise en meddelelse, der informerer besøgende i dit hjem om, at du bruger vores produkter eller tjenester. At optage, registrere eller dele video- eller lydindhold, der involverer andre personer, eller optage andre personers ansigtstrækningsoplysninger, kan påvirke deres privatlivs- og databeskyttelsesrettigheder.


7.3 Vi behandler de Personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

- Etablere og administrere din WelcomeBob-konto og -profil;

- Behandle og opfylde krav og ordrer i forbindelse med vores produkter og tjenester og holde dig informeret om statussen for din ordre;

- Personalisere din oplevelse med vores produkter og tjenester;

- Tillade dig at streame indhold gennem vores tjenester;

- Identificere og godkende dig, så du kan få adgang til visse indhold eller bruge visse af vores tjenester;

- App-brug til at oprette log for adgang og deling af brugere;

- Kommunikere med dig og yde kundesupport;

- Tillade dig at interagere med visse tredjepartsprodukter eller -tjenester (for eksempel for at muliggøre, at du kan linke til eller se indhold fra tredjepartssider inden for vores tjenester eller oprette forbindelse til tredjepartsprodukter og -tjenester gennem WelcomeBob-tjenesten);

- Levere funktionalitet, analysere ydeevne, fejlfinde, rette fejl og forbedre brugervenligheden og effektiviteten af vores produkter og tjenester;

- Evaluere, udvikle og forbedre vores forretning (herunder analysere og forbedre vores produkter og tjenester; udføre forskning og udvikle nye produkter og tjenester; administrere og evaluere effektiviteten af vores kommunikation; udføre regnskabsmæssig, revisionsmæssig, faktureringsmæssig afstemning og inddrivelse).


8 Overførsel af Personoplysninger

8.1 WelcomeBob er beliggende i Danmark, og Personoplysninger behandles primært i Danmark eller andre medlemsstater inden for EU/EØS. Vi lagrer Personoplysninger på servere i Europa-Vest dataregionen (i øjeblikket beliggende i Belgien).

8.2 Imidlertid kan vi fra tid til anden anvende tredjepartsleverandører beliggende uden for EU/EØS eller i USA til at lette, servicere eller analysere brugen af vores hjemmeside eller Ydelser eller til datahosting og -lagring. Disse tredjepartsleverandører og vil kun have adgang til dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre de aftalte opgaver. Vi sikrer, at tredjeparter med adgang til Personoplysninger er forpligtet til ikke at videregive eller bruge Personoplysninger til andre formål end til at udføre de aftalte opgaver.

8.3 Før overførsel af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation uden for EU/EØS, vil vi vurdere, om sådan overførsel af Personoplysninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Personoplysningerne. Vi sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med reglerne om overførsel af personoplysninger til tredjelande

eller internationale organisationer i GDPR og den danske databeskyttelseslov, herunder, hvor det er nødvendigt, at indgå databehandlingsaftaler med vores databehandlere (se punkt 8) på basis af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data mellem EU og ikke-EU-lande eller i henhold til EU-US Privacy Shield Framework.

7.4 Tjenester fra tredjeparter

7.4.1 Gennem vores WelcomeBob-tjeneste kan du vælge at forbinde til visse tredjepartstjenester, der tilbydes af vores forretningspartnere. For at aktivere en forbindelse og tillade, at WelcomeBob-produkter og -tjenester interagerer med en tilgængelig tredjepartstjeneste, kræver hver WelcomeBob-forbindelse udveksling af visse oplysninger mellem WelcomeBob og vores forretningspartner, der leverer tredjepartstjenesten. For eksempel for at give dig mulighed for at integrere WelcomeBob's produkter og tjenester med dem fra vores forretningspartnere, kan vi dele visse kontooplysninger med disse forretningspartnere, såsom din kontoid og e-mail-adresse. Derudover kan vi dele visse data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser, der er nødvendige for at udføre deres funktioner. I hvert tilfælde vil vi kun indgå i en given tredjepartstjeneste, hvis du vælger at aktivere en sådan forbindelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde en forbindelse til en tredjepartstjeneste ved at kontakte WelcomeBob på service@welcomebob.com eller, afhængigt af den specifikke tredjepartstjeneste, få adgang til dine indstillinger under din konto hos den tjeneste. Vores forretningspartnernes fortrolighedserklæringer gælder for eventuelle informationspraksisser fra disse partnere og for de oplysninger, der deles med dem.

9. Vores Brug af Databehandlere

9.1 Hvis tredjepartsleverandører fungerer som databehandlere og behandler Personoplysninger på vores vegne, sørger vi for at indgå databehandlingsaftaler med databehandlerne, før databehandlerne udfører nogen behandling af Personoplysninger på vores vegne.

10. Opbevaring af dine Personoplysninger og Sletning

10.1 I overensstemmelse med de generelle principper for opbevaringsbegrænsning fastsat i GDPR, vil vi kun opbevare dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Opbevaringsperioden (eller opbevaringen) afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en bestemt tidsramme for sletning af Personoplysninger i hvert enkelt tilfælde i denne Privatlivspolitik. Imidlertid har vi beskrevet vores generelle opbevaringsregler i punkt 9.2 nedenfor.


10.2 Generelt opbevarer vi "nøgleholder" logfiler og relaterede Personoplysninger, så længe nøgleholderen i spørgsmålet har en aktiv brugerkonto hos WelcomeBob og op til 6 måneder efter effektiv ophør heraf. Daglige logfiler og relaterede Personoplysninger opbevares i 3 måneder fra effektiv ophør af Kundens brug af vores Ydelser. Imidlertid skal Personoplysninger relateret til betalinger opbevares i fem (5) år + det nuværende kalenderår efter afslutningen af regnskabsåret i henhold til danske regler om bogføring. Personoplysninger kan opbevares i længere tid, hvis Personoplysningerne er nødvendige for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

11.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger bliver slettet, videregivet, tabt, beskadiget, misbrugt eller på anden måde krænket ulovligt.

11.2 Alle data overført mellem porttelefonen og brugere er krypteret. Brugerprofiloplysninger gemmes i en separat database fra andre oplysninger. Brugeradgangskoder er krypteret og kan ikke fås adgang til af WelcomeBob. For at få adgang til din konto skal du bruge dit personlige brugernavn og adgangskode og skal gennemgå vores autentificeringsproces.

11.3 Vi hoster alle data på opdaterede servere, der er beskyttet mod uautoriseret adgang af en firewall. Vi tager en sikkerhedskopi af Personoplysninger på vores servere hver 24. time.

11.4 Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter Personoplysninger mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller kendskab til dem. Vi sikrer, at indsamlede Personoplysninger behandles med omhu og beskyttes i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af Personoplysninger for at forhindre uautoriseret adgang og overholde gældende love.

11.5 Sikkerheden af dine data er meget vigtig for os, men husk, at ingen online transmissioner eller metoder til elektronisk opbevaring er 100 % sikre. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt validerede midler til at beskytte dine Personoplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.


11.6 Vi vurderer løbende risiciene ved behandlingen af Personoplysninger og gennemfører alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opretholde et passende sikkerhedsniveau for Personoplysningerne, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse ved at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

12. Cookies og Sporingsteknologi

12.1 Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer, mobiltelefon eller anden enhed, når du besøger et websted. Cookies bruges til at sikre, at webstedet fungerer korrekt, samt til at give oplysninger til webstedsejeren.

12.2 Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vores websted og Ydelser. Ved at bruge vores websted og Ydelser accepterer du, at vi kan placere disse typer cookies på din computer:

- Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. De giver grundlæggende funktioner, som navigation og adgang til sikre områder af webstedet.

- Præferencer cookies: Disse cookies gør det muligt for webstedet at huske oplysninger, der ændrer den måde, webstedet opfører sig eller ser ud på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

- Statistik cookies: Disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores websted ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

- Marketing cookies: Disse cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websteder. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

12.3 For yderligere oplysninger om cookies og hvordan du administrerer dem, bedes du se vores cookiepolitik.

13. Dine Rettigheder

13.1 GDPR giver dig visse rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Du har ret til at anmode om adgang til dine Personoplysninger og til at korrigere, opdatere, slette eller begrænse behandlingen af dine Personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger og til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

13.2 Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder under GDPR, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor. Vi vil reagere på din anmodning uden ugrundet ophold og i overensstemmelse med gældende lov.

14. Kontakt os

14.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik, dine Personoplysninger eller vores behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os:

Support

WelcomeBob Group A/S

Kronprinsessegade 8

1306 København K

service@welcomebob.com

15. Ændringer til denne Privatlivspolitik

15.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer i denne Privatlivspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på vores websted.

15.2 Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne Privatlivspolitik, vil vi give dig besked enten ved at sende dig en e-mail til den e-mail-adresse, du har angivet os, eller ved at placere en fremtrædende meddelelse på vores websted. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik regelmæssigt for at holde dig informeret om, hvordan vi beskytter dine Personoplysninger.


Sidst opdateret: 20. juni 2024

Privatlivspolitik


1. Omfang

1.1 Denne privatlivspolitik (herefter "Privatlivspolitikken") omfatter alle ydelser fra:


WelcomeBob Group A/S

CVR-nr. 38600125

Kronprinsessegade 8

1112 København K

("WelcomeBob", "vi", "vores", "os", osv.) til Kunderne.

1.2 Denne Privatlivspolitik beskriver de typer af Personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler sådanne Personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik.

1.3 Privatlivspolitikken beskriver vores behandling af Personoplysninger som Dataansvarlig for Personoplysninger. Vores behandling af Personoplysninger på vegne af Kunderne, som Databehandler, reguleres af Databehandlingsaftalen. Se også punkt 4 i denne Privatlivspolitik.

2. Definitioner

2.1 Termer og udtryk med store begyndelsesbogstaver, der anvendes i denne Privatlivspolitik, skal have de betydninger, der er fastsat i dette punkt 2.2.

2.2 "Kunde", "du", "din" osv. skal betyde en kunde af ydelser, der leveres af WelcomeBob.

2.3 "Dataansvarlig" og "Databehandler" skal betyde henholdsvis "ansvarlig" og "behandler", som defineret i GDPR.

3. Databehandling

3.1 . "Databehandlingsaftalen" skal betyde Databehandlingsaftalen indgået mellem Kunden og WelcomeBob i forbindelse med Kundens brug af eller abonnement på Ydelserne.

3.2 "GDPR" skal betyde Den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I Danmark suppleres GDPR af Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018, som ændret fra tid til anden) ("Databeskyttelsesloven").

3.3 "Personoplysninger" skal betyde enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved reference til en identifikator såsom navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende fysiske person. Kategorierne af Personoplysninger, behandlet af WelcomeBob, er specificeret i punkt 5.


3.4 "Ydelser" skal betyde alle ydelser, der ydes af WelcomeBob til Kunderne i forbindelse med WelcomeBobs adgangskontrolsystem, herunder det faktisk købte adgangskontrolprodukt, tilsvarende systemer og software, WelcomeBobs app eller andre softwareprogrammer udviklet af WelcomeBob, support- og helpdesk-ydelser osv.

4. Databehandling på vegne af Kunderne

4.1 Med hensyn til alle Personoplysninger, der indtastes, overføres eller lagres på vegne af Kunderne i WelcomeBobs eller tredjepartsleverandørers databaser i forbindelse med WelcomeBobs levering af Ydelserne, er Kunden Databehandleren, og WelcomeBob er Databehandleren.

4.2 WelcomeBobs behandling af Personoplysninger på vegne af Kunden i forhold til Ydelserne reguleres af Databehandlingsaftalen, som Parterne indgår ved Kundens abonnement på Ydelserne.

5. Applikationsegenskaber:
5.1 Reklamefri applikation: Vores applikation indeholder ikke reklamer og er designet til at levere en reklamefri brugeroplevelse.
5.2 Egnethed til alle aldre: Vi bekræfter, at vores applikation er egnet til brugere i alle aldre. Vi har taget hensyn til forskellige aldersgruppers behov og har implementeret passende foranstaltninger for at sikre, at indholdet er passende og sikkert for alle brugere, uanset alder.
5.3 Brug af SMS-tilladelser: Vores Android-applikation kræver tilladelse til at modtage SMS-beskeder (android.permission.RECEIVE_SMS) for automatisk at indsætte en SMS engangskode, så du kan få adgang til en iLOQ-nøgle i appen. Appen indsamler kun SMS, hvis afsenderens nummer stemmer overens med iLOQ. SMS-beskeder bliver kun gemt lokalt. Denne tilladelse er ikke påkrævet, men forbedrer brugeroplevelsen.


6. Kategorier af Personoplysninger

6.1 Personoplysninger inkluderer oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som enkeltperson. Hvis du tilmelder dig en brug, beder vi dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder:

- Kontaktinformation såsom navn, telefonnummer, e-mail og postadresse;

- Kontoinformation såsom online adgangskode og andre log-ind-detaljer, der bruges til at få adgang til WelcomeBobs Ydelser;

- Hvis du abonnerer på vores Ydelser, vil vi bede dig om en adresse og et virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nr.);

- Produktopsætningsoplysninger såsom navnet og beskrivelsen af dit WelcomeBob-produkt og den placering, hvor du installerer dit WelcomeBob-produkt, og justeringer, du foretager på produktopsætningen;

- Produktbrugsoplysninger så

som oplåsning af dør og deling af nøgler for at identificere brugere i tilfælde af misbrug;

- Sociale mediehåndtag, indhold og andre data, der er postet på vores officielle sociale mediesider;

- Oplysninger, vi får fra tredjeparts sociale medietjenester (f.eks. Facebook, Google) eller betalingstjenester, hvis du vælger at linke til, oprette eller logge ind på din WelcomeBob-konto gennem disse tjenester;

- Oplysninger, du indsender i forbindelse med en karrieremulighed hos WelcomeBob, såsom kontaktoplysninger, oplysninger i din ansøgning og detaljer om din nuværende beskæftigelse; og

- Andre personlige oplysninger indeholdt i indhold, du indsender til os, f.eks. gennem vores "Kontakt os"-funktion eller kundesupportværktøjer på vores websteder eller mobilapps.

6.2 Når du bruger vores hjemmeside, www.WelcomeBob.com, indsamler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside gennem såkaldte "cookies". Se punkt 11 i denne Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

6. Vores Formål med Behandling af Personoplysninger

6.1 Vores Ydelser er designet til at tillade dig at se, høre og tale med enhver gennem din WelcomeBob-enhed eller mobil enhed og samarbejde med andre i dit lokalsamfund. For at give dig Ydelserne behandler og lagrer vi logfiler (og relaterede oplysninger), der fanges, når du bruger vores Ydelser, såsom live video- eller lydstrømme, billeder, kommentarer og data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser for at udføre deres funktioner. Vi optager ikke video- eller lydstrømme. Logfiler er krypteret og opbevares sikkert i en separat database. Se også punkt 10 om "Sikkerhedsforanstaltninger".


7.2 Privatliv, databeskyttelse og lovgivning om videoovervågning i din jurisdiktion kan finde anvendelse på din brug af vores produkter og tjenester og behandlingen af personoplysninger i forbindelse hermed. Du er ansvarlig for at sikre, at du overholder gældende lov, når du bruger vores produkter eller tjenester, og behandler personoplysninger om enkeltpersoner i denne sammenhæng. For eksempel kan det være nødvendigt at vise en meddelelse, der informerer besøgende i dit hjem om, at du bruger vores produkter eller tjenester. At optage, registrere eller dele video- eller lydindhold, der involverer andre personer, eller optage andre personers ansigtstrækningsoplysninger, kan påvirke deres privatlivs- og databeskyttelsesrettigheder.


7.3 Vi behandler de Personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

- Etablere og administrere din WelcomeBob-konto og -profil;

- Behandle og opfylde krav og ordrer i forbindelse med vores produkter og tjenester og holde dig informeret om statussen for din ordre;

- Personalisere din oplevelse med vores produkter og tjenester;

- Tillade dig at streame indhold gennem vores tjenester;

- Identificere og godkende dig, så du kan få adgang til visse indhold eller bruge visse af vores tjenester;

- App-brug til at oprette log for adgang og deling af brugere;

- Kommunikere med dig og yde kundesupport;

- Tillade dig at interagere med visse tredjepartsprodukter eller -tjenester (for eksempel for at muliggøre, at du kan linke til eller se indhold fra tredjepartssider inden for vores tjenester eller oprette forbindelse til tredjepartsprodukter og -tjenester gennem WelcomeBob-tjenesten);

- Levere funktionalitet, analysere ydeevne, fejlfinde, rette fejl og forbedre brugervenligheden og effektiviteten af vores produkter og tjenester;

- Evaluere, udvikle og forbedre vores forretning (herunder analysere og forbedre vores produkter og tjenester; udføre forskning og udvikle nye produkter og tjenester; administrere og evaluere effektiviteten af vores kommunikation; udføre regnskabsmæssig, revisionsmæssig, faktureringsmæssig afstemning og inddrivelse).


8 Overførsel af Personoplysninger

8.1 WelcomeBob er beliggende i Danmark, og Personoplysninger behandles primært i Danmark eller andre medlemsstater inden for EU/EØS. Vi lagrer Personoplysninger på servere i Europa-Vest dataregionen (i øjeblikket beliggende i Belgien).

8.2 Imidlertid kan vi fra tid til anden anvende tredjepartsleverandører beliggende uden for EU/EØS eller i USA til at lette, servicere eller analysere brugen af vores hjemmeside eller Ydelser eller til datahosting og -lagring. Disse tredjepartsleverandører og vil kun have adgang til dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre de aftalte opgaver. Vi sikrer, at tredjeparter med adgang til Personoplysninger er forpligtet til ikke at videregive eller bruge Personoplysninger til andre formål end til at udføre de aftalte opgaver.

8.3 Før overførsel af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation uden for EU/EØS, vil vi vurdere, om sådan overførsel af Personoplysninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Personoplysningerne. Vi sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med reglerne om overførsel af personoplysninger til tredjelande

eller internationale organisationer i GDPR og den danske databeskyttelseslov, herunder, hvor det er nødvendigt, at indgå databehandlingsaftaler med vores databehandlere (se punkt 8) på basis af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data mellem EU og ikke-EU-lande eller i henhold til EU-US Privacy Shield Framework.

7.4 Tjenester fra tredjeparter

7.4.1 Gennem vores WelcomeBob-tjeneste kan du vælge at forbinde til visse tredjepartstjenester, der tilbydes af vores forretningspartnere. For at aktivere en forbindelse og tillade, at WelcomeBob-produkter og -tjenester interagerer med en tilgængelig tredjepartstjeneste, kræver hver WelcomeBob-forbindelse udveksling af visse oplysninger mellem WelcomeBob og vores forretningspartner, der leverer tredjepartstjenesten. For eksempel for at give dig mulighed for at integrere WelcomeBob's produkter og tjenester med dem fra vores forretningspartnere, kan vi dele visse kontooplysninger med disse forretningspartnere, såsom din kontoid og e-mail-adresse. Derudover kan vi dele visse data, vores produkter indsamler fra deres omgivelser, der er nødvendige for at udføre deres funktioner. I hvert tilfælde vil vi kun indgå i en given tredjepartstjeneste, hvis du vælger at aktivere en sådan forbindelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde en forbindelse til en tredjepartstjeneste ved at kontakte WelcomeBob på service@welcomebob.com eller, afhængigt af den specifikke tredjepartstjeneste, få adgang til dine indstillinger under din konto hos den tjeneste. Vores forretningspartnernes fortrolighedserklæringer gælder for eventuelle informationspraksisser fra disse partnere og for de oplysninger, der deles med dem.

9. Vores Brug af Databehandlere

9.1 Hvis tredjepartsleverandører fungerer som databehandlere og behandler Personoplysninger på vores vegne, sørger vi for at indgå databehandlingsaftaler med databehandlerne, før databehandlerne udfører nogen behandling af Personoplysninger på vores vegne.

10. Opbevaring af dine Personoplysninger og Sletning

10.1 I overensstemmelse med de generelle principper for opbevaringsbegrænsning fastsat i GDPR, vil vi kun opbevare dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Opbevaringsperioden (eller opbevaringen) afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en bestemt tidsramme for sletning af Personoplysninger i hvert enkelt tilfælde i denne Privatlivspolitik. Imidlertid har vi beskrevet vores generelle opbevaringsregler i punkt 9.2 nedenfor.


10.2 Generelt opbevarer vi "nøgleholder" logfiler og relaterede Personoplysninger, så længe nøgleholderen i spørgsmålet har en aktiv brugerkonto hos WelcomeBob og op til 6 måneder efter effektiv ophør heraf. Daglige logfiler og relaterede Personoplysninger opbevares i 3 måneder fra effektiv ophør af Kundens brug af vores Ydelser. Imidlertid skal Personoplysninger relateret til betalinger opbevares i fem (5) år + det nuværende kalenderår efter afslutningen af regnskabsåret i henhold til danske regler om bogføring. Personoplysninger kan opbevares i længere tid, hvis Personoplysningerne er nødvendige for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

11.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger bliver slettet, videregivet, tabt, beskadiget, misbrugt eller på anden måde krænket ulovligt.

11.2 Alle data overført mellem porttelefonen og brugere er krypteret. Brugerprofiloplysninger gemmes i en separat database fra andre oplysninger. Brugeradgangskoder er krypteret og kan ikke fås adgang til af WelcomeBob. For at få adgang til din konto skal du bruge dit personlige brugernavn og adgangskode og skal gennemgå vores autentificeringsproces.

11.3 Vi hoster alle data på opdaterede servere, der er beskyttet mod uautoriseret adgang af en firewall. Vi tager en sikkerhedskopi af Personoplysninger på vores servere hver 24. time.

11.4 Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter Personoplysninger mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller kendskab til dem. Vi sikrer, at indsamlede Personoplysninger behandles med omhu og beskyttes i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af Personoplysninger for at forhindre uautoriseret adgang og overholde gældende love.

11.5 Sikkerheden af dine data er meget vigtig for os, men husk, at ingen online transmissioner eller metoder til elektronisk opbevaring er 100 % sikre. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt validerede midler til at beskytte dine Personoplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.


11.6 Vi vurderer løbende risiciene ved behandlingen af Personoplysninger og gennemfører alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opretholde et passende sikkerhedsniveau for Personoplysningerne, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse ved at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

12. Cookies og Sporingsteknologi

12.1 Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer, mobiltelefon eller anden enhed, når du besøger et websted. Cookies bruges til at sikre, at webstedet fungerer korrekt, samt til at give oplysninger til webstedsejeren.

12.2 Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vores websted og Ydelser. Ved at bruge vores websted og Ydelser accepterer du, at vi kan placere disse typer cookies på din computer:

- Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. De giver grundlæggende funktioner, som navigation og adgang til sikre områder af webstedet.

- Præferencer cookies: Disse cookies gør det muligt for webstedet at huske oplysninger, der ændrer den måde, webstedet opfører sig eller ser ud på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

- Statistik cookies: Disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores websted ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

- Marketing cookies: Disse cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websteder. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

12.3 For yderligere oplysninger om cookies og hvordan du administrerer dem, bedes du se vores cookiepolitik.

13. Dine Rettigheder

13.1 GDPR giver dig visse rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Du har ret til at anmode om adgang til dine Personoplysninger og til at korrigere, opdatere, slette eller begrænse behandlingen af dine Personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger og til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

13.2 Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder under GDPR, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor. Vi vil reagere på din anmodning uden ugrundet ophold og i overensstemmelse med gældende lov.

14. Kontakt os

14.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik, dine Personoplysninger eller vores behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os:

Support

WelcomeBob Group A/S

Kronprinsessegade 8

1306 København K

service@welcomebob.com

15. Ændringer til denne Privatlivspolitik

15.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer i denne Privatlivspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på vores websted.

15.2 Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne Privatlivspolitik, vil vi give dig besked enten ved at sende dig en e-mail til den e-mail-adresse, du har angivet os, eller ved at placere en fremtrædende meddelelse på vores websted. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik regelmæssigt for at holde dig informeret om, hvordan vi beskytter dine Personoplysninger.


Sidst opdateret: 20. juni 2024